Få mere viden om IntelligentCARE og vores trådløse adgangs- og kaldesystemer.

SE VIDEO

Få mere viden om IntelligentCARE og vores trådløse adgangs- og kaldesystemer.

SE VIDEO

Få mere viden om IntelligentCAREs trådløse adgangskontrol & kaldesystemer

Se intro video

Tryghed på plejehjem

Vores integrerbare kaldesystem er designet til at skabe tryghed for både borger og medarbejder. Systemet kræver ingen lange ledninger, er nemt at sætte op, driftsikkert og altid opdateret.

IntelligentCAREs system virker både indendørs og udendørs, og bruger zone positionering, hvilket betyder at medarbejderen hurtigt kan reagere og være på det rigtige sted, når en borger har brug for hjælp.

Systemet kan også sættes op med en trådløs Demenssikring. Med et GPS ur eller armbånd, er det muligt at advare medarbejderen hvis en dement borger forlader bestemte områder. Ligeledes er det muligt for medarbejderen at se borgerens position i IntelligentCAREs mobil app.

IntelligentCARE kan integreres med dit nuværende system, men vi levere også alarmtryk med indbygget faldsensor og overfaldstryk, GPS ure, sengesensor, bevægelsessensor, dørsensor, osv.

Trådløs_kaldesystem_løsning_plejehjem

Tryghed på plejehjem

Vores integrerbare kaldesystem er designet til at skabe tryghed for både borgere og medarbejdere på plejehjem. Systemet kræver ingen lange ledninger, det er nemt at installere, det er driftsikkert og er altid opdateret.

IntelligentCAREs system virker både inden- og udendørs, og bruger zonepositionering, hvilket betyder at medarbejderen hurtigt kan reagere og være på det rigtige sted, når en borger har brug for hjælp.

Systemet kan også sættes op med en trådløs demenssikring. Med et GPS ur eller armbånd, er det muligt at advare medarbejderen, hvis en dement borger forlader bestemte områder. Ligeledes er det muligt for medarbejderen at se borgerens position i IntelligentCAREs mobil app.

IntelligentCARE kan integreres med dit nuværende system, men vi leverer også alarmtryk med indbygget faldsensor og overfaldstryk, GPS ure, sengesensor, bevægelsessensor, dørsensor, osv.

Traadloes plug and play ikon

Plug & Play

Vores system kræver ingen lange ledninger, men blot en lille trådløs gateway, som kan integreres med jeres nuværende system.

IntelligentCare tilbyder driftsikker løsning

Kompatibelt og fremtidssikret

Kan kombineres med jeres allerede eksisterende og fremtidige systemer, såsom alarmtryk, sensorer, demenssikring og dørlåse mv.

IntelligentCARE holder jer altid opdateret med data

Altid opdateret

Vi sørger for at jeres system altid er opdateret og klar til brug. Dette kan vi gøre remote, og helt uden at sende en tekniker ud.

Traadloes plug and play ikon

Plug & Play

Vores system kræver ingen lange ledninger, blot en lille trådløs gateway som kan integreres med dit nuværende system.

Kaldesystem_data

Kompatibelt og Fremtidssikret

Kan kombineres med dine allerede eksisterende og fremtidige systemer såsom alarmtryk, sensorer, demenssikring, dørlåse, og mange flere!

IntelligentCARE holder jer altid opdateret med data

Altid Opdateret

Vi sørger for at dit system altid er opdateret og klar til brug. Dette kan vi gøre remote og helt uden at sende en tekniker ud.

IntelligentCARE Kaldesystem

IntelligentCAREs adgangs- og kaldesystem er lavet med åbne standarder, og kan derfor nemt kombineres med dit allerede eksisterende system, men også fremtidens nye produkter og teknologier. Systemet er 100% cloud-baseret, hvilket gør det yderst driftsikkert, da vi kan opdatere systemet løbende og rette evt. fejl direkte og helt uden at sende en tekniker ud..
KONTAKT
Kaldesystem

IntelligentCARE kaldesystem

IntelligentCAREs adgangs- og kaldesystem er lavet med åbne standarder, og kan derfor nemt kombineres med jeres allerede eksisterende system, men også med fremtidens nye produkter og teknologier. Systemet er 100% cloudbaseret, hvilket gør det yderst driftsikkert, da vi kan opdatere systemet løbende og rette evt. fejl direkte og helt uden at sende en tekniker ud.
Kontakt
IntelligentCARE kaldesystemer

Kerneområder

Foruden disse fire kerneområder, har vi naturligvis mange andre produkter rettet til jeres behov, som I kan se i vores shop

Kerneområder

Foruden disse fire kerneområder, har vi naturligvis mange andre produkter rettet til jeres behov, som I kan se i vores shop

  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm / Demenslås

Vi kan tilbyde flere forskellige demenssikringer, afhængigt af hvad jeres behov er. Vi tilbyder eksempelvis:

Trådløs demenssikring: Vores trådløse demenssikring består enten af en positionsantenne eller loop-antenne.

Positionsantenner opsættes ved siden af dør eller over dør, og den rækker op til tre meter. Loop-antenner opsættes indenfor, der hvor positionsantenner ikke kan dække, som fx. ved større indgangspartier. Alarm sendes til personale når borgers alarmtryk passerer en positionsantenne eller loop-antenne.

Udendørs demenssikring: Vi kan opsætte trådløse positionsantenner til sikring af mindre områder/passager eller nedgrave en stor udendørs loop-antenne (demensring), som dækker hele jeres institution. Alarm sendes til personale når borgers alarmtryk passerer positionsantenne eller demensring.

Integration med eksisterende demenssikring: Vi kan genbruge jeres eksisterende nedgravede demensringe, så I ikke skal etablere nye. 

Dørsensorer som demenssikring: Dørsensorer kan anvendes på udvendige døre, terrassedøre, vinduer og døre til borgers bolig mv. Sensorerne kan indstilles til at give en alarm eksempelvis i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00. På den måde har I en billig og effektiv demenssikring af jeres institution.
Download produktark 

Nødkald, overfaldsalarm,  vandrealarm og automatisk døråbner i samme enhed: Læs mere om enheden med de mange funktioner.
Download produktark

Demenssikring, en 3-i-en løsning der skaber sikkerhed og trivsel for borgere med demens.
Download brochure

Gå til webshop
  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm / Demenslås

Demenssikring

Vi kan tilbyde flere forskellige demenssikringer, an på hvad jeres behov er. Vi tilbyder eksempelvis:

Trådløs demenssikring: Vores trådløse demenssikring består enten af positionsantenne eller LOOP. Positionsantenne opsættes ved siden af dør eller over dør, og den rækker op til tre meter. LOOPS opsættes indenfor, hvor positionsantenne ikke kan dække som fx større indgangspartier. Alarm sendes til personale når borgers alarmtryk passerer positionsantenne eller LOOPS. Download produktblad

Udendørs demenssikring Vi kan opsætte trådløse positionsantenner til sikring af mindre områder/passager eller nedgrave en demensring/LOOPS, som dækker hele jeres institution. Alarm sendes til personale når borgers alarmtryk passerer positionsantenne eller LOOPS. Download produktblad

Integration med eksisterende demenssikring: Vi kan genbruge jeres eksisterende demensringe/LOOPS, så I ikke skal etablere nye. Alarm sendes til personale når borgers alarmtryk passerer positionsantenne eller LOOPS. Download produktblad

Dørsensorer som demenssikring: Dørsensorer kan anvendes på udvendige døre, terrassedøre, vinduer og døre til borgers bolig mv. Sensorerne kan indstilles til at give en alarm eksempelvis i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00. På den måde har I en billig og effektiv demenssikring af jeres institution.
Download produktark 

Nødkald, overfaldsalarm,  vandrealarm og automatisk døråbner i samme enhed: Læs mere om enheden med de mange funktioner.
Download produktark

Demenssikring, en 3-i-en løsning der skaber sikkerhed og trivsel for borgere med demens.
Download brochure

Gå til webshop

Faldalarmer

Vi har flere forskellige produkter til borgere, der er i risiko for fald på plejehjem.

Det kan være vores alarmtryk med indbygget faldregistrering, der både virker indendørs og udendørs. Download produktark

Det kan være vores sengesensor, der automatisk alarmerer, hvis borgeren sætter sig op i sengen eller forlader sengen og ikke kommer tilbage indenfor de antal minutter der er indstillet via vores app.
Download produktark

Det kan være vores bevægelsessensor, der virker som en stor trædemåtte, der alarmer når borgeren fx. står ud af sengen, går på badeværelset, forlader boligen mv. Download produktark

Alarmerne kan nemt og hurtigt indstilles individuelt for den enkelte borger via vores IntelligentCARE app.

Gå til webshop
  • Sengesensor til institutioner

Faldalarmer

Vi har flere forskellige produkter til borgere, der er i risiko for fald. Vi tilbyder eksempelvis:

Det kan være vores alarmtryk med indbyddet faldregistrering, der både virker indendørs og udendørs. Download produktblad

Det kan være vores sengesensor, der automatisk alarmerer, hvis borgeren sætter sig op i sengen eller forlader sengen og ikke kommer tilbage indenfor de antal minutter der er indstillet via vores APP. Download produktblad

Det kan være vores bevægelsessensor, der virker som en stor trædemåtte, der alarmer når borgeren fx. står ud af sengen, går på badeværelset, forlader boligen mv. Download produktblad

Alarmerne kan nemt og hurtigt indstilles individuelt for den enkelte borger via vores IntelligentCARE APP.

Gå til webshop
  • Overfaldsalarm til personale på bosteder og institutioner
  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm / Demenslås

Personalesikring

Vi har et bredt sortiment inden for personalesikring, afhængigt af hvad jeres behov er. Vi tilbyder eksempelvis:

Det enkle alarmtryk med zonepositionering, der aldrig skal have skiftet batteri, og kan bruges både indendørs og udendørs. Download produktark

Det smarte alarmtryk med rumpositionering, der har RFID modtager for positionering, hvilket gør det muligt at anvende som overfaldsalarm, eller til at tilkalde hjælp fra øvrige personale i andre akutte situationer. Download produktark

Det mere avancerede alarmtryk med samtale og GPS, der zonepositionerer indendørs og automatisk registrerer, når man forlader institutionen, og dermed positionerer via Google maps. Download produktark

Gå til webshop
video overfaldsalarm
  • Overfaldsalarm til personale på bosteder og institutioner
  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm / Demenslås

Personalesikring

Vi har et bredt sortiment for personalesikring, an på hvad jeres behov er. Vi tilbyder eksempelvis:

Det enkle alarmtryk med zonepositionering, der aldrig skal have skiftet batteri, og kan bruges både indendørs og udendørs. Download produktblad

Det smarte alarmtryk med rumpositionering, der også kan bruges som adgangskort for automatisk adgang til døre/omklædning/medicinskabe m.m. Download produktblad

Det mere avancerede alarmtryk med samtale og GPS, der zonepositionerer indendørs og automatisk registrerer, når man forlader institutionen, og dermed positionerer via google maps. Download produktblad

Gå til webshop
video overfaldsalarm

Låse til beboere og medicinskabe

Vi har markeds bredeste sortiment indenfor låse og adgangskontrol.

Vi kan tilbyde flere forskellige batteridrevne låse samt vedligeholdelsesfrie dørlåse, der ikke kører på batteri, eller vi kan tilbyde integration med standardlåse til fx skabe mm. Download produktark

Låsene kan åbnes med nøglebrik, nøglekort, alarmtryk, fjernbetjening eller via software og flere er også godkendt til montering på branddøre og åbner automatisk i tilfælde af brand (forudsat at vi har lavet integration med jeres ABA anlæg).

Gå til webshop
  • H100 elektronisk dørgreb

Låse til beboere og medicinskabe

Vi har markeds bredeste sortiment indenfor låse og adgangskontrol.

Vi kan tilbyde flere forskellige batteridrevne låse samt vedligeholdelsesfrie dørlåse, der ikke kører på batteri, eller tilbyde integration med standard låse til fx skabe mm. Download produktblad

Låsene kan åbnes med nøglebrik, nøglekort, alarmtryk, fjernbetjening eller via software og flere er også godkendt til montering på branddøre og åbner automatisk i tilfælde af brand (forudsat at vi har lavet integration med jeres ABA anlæg).

Gå til webshop
  • H100 elektronisk dørgreb

Vil du vide mere om vores kaldesystem? Kontakt os i dag!

Kontakt os

Læs IntelligentCARE´s cases

Want to know more about our wireless call system solutions? Get in touch with us today!

Kontakt