Meget mere end et kaldesystem

Få mere viden om IntelligentCAREs trådløse adgangskontrol & kaldesystemer

IntelligentCARE samler jeres behov i ét system

Med IntelligentCARE kan I nemt kombinere sikkerhed og tryghed. Alle alarmer, låse og velfærdsteknologi produkter taler sammen via IntelligentCAREs gateway og alarmere medarbejdere via IntelligentCAREs app. Systemet tilpasses jeres behov og opdateres med ny teknologi så hverdagen forbliver tryg og sikker.

Trådløs adgangs- og kaldesystem

Gateways

En gateway er en lille hvid boks, som kun kræver strøm for at fungere. En gateway kan monteres både indendørs og udendørs, og skaber forbindelse til produkter inden for en 30 meters radius. Vores gateways indeholder både batteribackup og simkort (GSM), og går derfor ikke ned, hvis den skulle miste strøm eller internetforbindelse.

Vores gateways bruger zonepositionering, hvilket betyder at man meget præcist kan lokalisere hvor et produkt bliver aktiveret. Eksempelvis, skulle en ældre på et plejehjem aktivere sin faldalarm, bliver plejerne alarmeret med position via IntelligentCAREs App, og kan derfor hurtigt reagere.

Kompatibelt kaldesystem zone positionering
IntelligentCARE er GDPR sikret

Netværk

Alt data fra vores gateways bliver sendt direkte til og fra skyen (en såkaldt Cloud Storage), som er beskyttet af en firewall. Dermed kan administratorer og medarbejdere forbinde sig til systemet fra hvor som helst. Dette giver også en ekstra sikkerhed, da vores gateways automatisk alarmerer os, hvis der skulle opstå tekniske problemer. Vi er både GDPR (ISAE3000) og Datacenter (ISAE3402) certificeret, samt godkendt af Videnskabsetisk kometé.

IntelligentCARE app

Alle dine produkter og gateways bliver via netværket forbundet med IntelligentCAREs brugervenlige app, som virker både på PC, tablet og smartphones.

Hvis en en borger skulle aktivere en alarm, fx. et alarmtryk, bliver medarbejderne advaret igennem appen. Her kan de bl.a. se hvilken type alarm der er tale om, hvilken borger der har aktiveret alarmen, og hvor borgeren befinder sig.

Alarmer bliver vist i push-beskeder, dvs. på skærmen af den låste smartphone, derved kan medarbejderen hurtigt reagere, og helt uden at skulle åbne selve appen, for at se hvem der har aktiveret alarmen og hvor den er aktiveret.

Via IntelligentCAREs app er det også muligt at tilpasse alarmerne til den enkelte borger. Eksempelvis kan man indstille senge- og bevægelsessensorer til kun at være aktive om natten, og ikke om dagen hvor borgeren bevæger sig rundt i sit hjem. Enkelte alarmtyper, såsom brand- og overfaldsalarm, har også deres egen ekstra høje lyd, som stadig aktiveres selvom mobiltelefonen skulle være på lydløs.

Statistik og data

Via IntelligentCAREs app bliver der samlet data fra det udstyr, som er tilknyttet systemet. Dette kunne være fx. hvor ofte alarmknap eller nødkald er blevet trykket. Det er også muligt at føre statistik over borgerens søvnrytme, og denne data er valideret af forskere (Kurt Allenberg, Absalon), så den kan bruges som dokumentation.

Alt data fra IntelligentCAREs app er kun tilgængelig for administratorer og medarbejdere som har fået tildelt adgang.

IntelligentCARE APP