IntelligentCARE anropssystem til Sykehjem

Vårt integrerbare anropssystem er utviklet for å skape trygghet for både beboer og ansatt på sykehjem. Systemet krever ingen lange ledninger, er lett å sette opp, driftssikkert og alltid oppdatert.

IntelligentCARE anropssystem til Sykehjem

Vårt integrerbare anropssystem er utviklet for å skape trygghet for både beboer og ansatt på sykehjem. Systemet krever ingen lange ledninger, er lett å sette opp, driftssikkert og alltid oppdatert.

IntelligentCARE anropssystem til Sykehjem

Vårt integrerbare anropssystem er utviklet for å skape trygghet for både beboer og ansatt på sykehjem. Systemet krever ingen lange ledninger, er lett å sette opp, driftssikkert og alltid oppdatert.

Trygghet på Sykehjem

IntelligentCARE-systemet virker både innendørs og utendørs og bruker soneplassering, det vil si at den ansatte kan reagere raskt og komme seg til riktig sted når en beboer trenger hjelp.

Systemet kan også settes opp med en trådløs demenssikring. Med en GPS-klokke eller -armbånd er det mulig å varsle den ansatte hvis en dement beboer forlater bestemte områder. Den ansatte kan også se beboerens plassering i IntelligentCAREs mobilapp.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi leverer også alarmknapper med innebygd fallsensor og overfallsknapp, GPS-klokker, sengesensorer, bevegelsessensorer, dørsensorer osv.

 • GDPR-sertifisert
 • Datasenter ISAE 3402 sertifisert
 • Godkjent for ABA-integrasjon
 • Godkjent av vitenskapsetisk komité

Trygghet på Sykehjem

IntelligentCARE-systemet virker både innendørs og utendørs og bruker soneplassering, det vil si at den ansatte kan reagere raskt og komme seg til riktig sted når en beboer trenger hjelp.

Systemet kan også settes opp med en trådløs demenssikring. Med en GPS-klokke eller -armbånd er det mulig å varsle den ansatte hvis en dement beboer forlater bestemte områder. Den ansatte kan også se beboerens plassering i IntelligentCAREs mobilapp.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi leverer også alarmknapper med innebygd fallsensor og overfallsknapp, GPS-klokker, sengesensorer, bevegelsessensorer, dørsensorer osv.

 • GDPR-sertifisert
 • Datasenter ISAE 3402 sertifisert
 • Godkjent for ABA-integrasjon
 • Godkjent av vitenskapsetisk komité

Trygghet på Sykehjem

IntelligentCARE-systemet virker både innendørs og utendørs og bruker soneplassering, det vil si at den ansatte kan reagere raskt og komme seg til riktig sted når en beboer trenger hjelp.

Systemet kan også settes opp med en trådløs demenssikring. Med en GPS-klokke eller -armbånd er det mulig å varsle den ansatte hvis en dement beboer forlater bestemte områder. Den ansatte kan også se beboerens plassering i IntelligentCAREs mobilapp.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi leverer også alarmknapper med innebygd fallsensor og overfallsknapp, GPS-klokker, sengesensorer, bevegelsessensorer, dørsensorer osv.

 • GDPR-sertifisert
 • Datasenter ISAE 3402 sertifisert
 • Godkjent for ABA-integrasjon
 • Godkjent av vitenskapsetisk komité

Kjerneområder

Demenssikring

 • Trådløs demenssikring
 • Utendørs demenssikring
 • Integrering med eksisterende demenssikring

Fallalarmer

 • Sengesensoren
 • Bevegelsessensoren
 • Faldalarmer

Låse

 • Låse til medisinskap
 • Batteridrevne låser
 • Låse med nøkkelbrikke, nøkkelkort og alamrknapp

Personalesikring

 • Alarmknapp med soneplassering
 • Alarmknapp med romplassering
 • Alarmknappen med samtale og GPS