Finn ut mer om IntelligentCAREs trådløse adgangs- og anropssystemer

Se introvideo her!

Finn ut mer om IntelligentCAREs trådløse adgangs- og anropssystemer

Se introvideo her!

Finn ut mer om IntelligentCAREs trådløse adgangs- og anropssystemer

Se intro video

Trygghet på Sykehjem

Vårt integrerbare anropssystem er utviklet for å skape trygghet for både beboer og ansatt på pleiehjem. Systemet krever ingen lange ledninger, er lett å sette opp, driftssikkert og alltid oppdatert.

IntelligentCARE-systemet virker både innendørs og utendørs og bruker soneplassering, det vil si at den ansatte kan reagere raskt og komme seg til riktig sted når en beboer trenger hjelp.

Systemet kan også settes opp med en trådløs demenssikring. Med en GPS-klokke eller -armbånd er det mulig å varsle den ansatte hvis en dement beboer forlater bestemte områder. Den ansatte kan også se beboerens plassering i IntelligentCAREs mobilapp.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi leverer også alarmknapper med innebygd fallsensor og overfallsknapp, GPS-klokke, sengesensor, bevegelsessensor, dørsensor osv.

Trådløs_kaldesystem_løsning_plejehjem

Trygghet på Sykehjem

Vårt integrerbare anropssystem er utviklet for å skape trygghet for både beboer og ansatt på sykehjem. Systemet krever ingen lange ledninger, er lett å sette opp, driftssikkert og alltid oppdatert.

IntelligentCARE-systemet virker både innendørs og utendørs og bruker soneplassering, det vil si at den ansatte kan reagere raskt og komme seg til riktig sted når en beboer trenger hjelp.

Systemet kan også settes opp med en trådløs demenssikring. Med en GPS-klokke eller -armbånd er det mulig å varsle den ansatte hvis en dement beboer forlater bestemte områder. Den ansatte kan også se beboerens plassering i IntelligentCAREs mobilapp.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi leverer også alarmknapper med innebygd fallsensor og overfallsknapp, GPS-klokker, sengesensorer, bevegelsessensorer, dørsensorer osv.

Trådløs_kaldesystem_løsning_plejehjem
Traadloes plug and play ikon

Plug & Play

Systemet vårt krever ingen lange ledninger, men bare en liten trådløs gateway, som kan integreres med ditt nåværende system

IntelligentCare tilbyder driftsikker løsning

Kompatibelt og Fremtidssikret

Kan kombineres med allerede eksisterende og fremtidige systemer som alarmknapper, sensorer, demenssikring, dørlåser og mange flere!

IntelligentCARE holder jer altid opdateret med data

Alltid Oppdatert

Vi sørger for at systemet ditt alltid er oppdatert og klart til bruk. Dette kan vi gjøre eksternt, uten å sende ut en tekniker.

Traadloes plug and play ikon

Plug & Play

Systemet vårt krever ingen lange ledninger, men bare en liten trådløs gateway, som kan integreres med ditt nåværende system

Kompatibelt og Fremtidssikret

Kan kombineres med allerede eksisterende og fremtidige systemer som alarmknapper, sensorer, demenssikring, dørlåser og mange flere!

IntelligentCARE holder jer altid opdateret med data

Alltid Oppdatert

Vi sørger for at systemet ditt alltid er oppdatert og klart til bruk. Dette kan vi gjøre eksternt, uten å sende ut en tekniker.

IntelligentCARE anropssystem
IntelligentCAREs adgangs- og anropssystem er laget med åpne standarder og kan derfor lett kombineres med et allerede eksisterende system samt nye produkter og teknologier i fremtiden. Systemet er 100 % skybasert, noe som gjør det ytterst driftssikkert, da vi kan oppdatere systemet løpende og rette ev. feil direkte og uten å sende ut en tekniker.
kONTAKT
anropssystem

IntelligentCARE anropssystem

IntelligentCAREs adgangs- og anropssystem er laget med åpne standarder og kan derfor lett kombineres med et allerede eksisterende system samt nye produkter og teknologier i fremtiden. Systemet er 100 % skybasert, noe som gjør det ytterst driftssikkert, da vi kan oppdatere systemet løpende og rette ev. feil direkte og uten å sende ut en tekniker.
Kontakt
IntelligentCARE anropssystem

Kjerneområder

I tillegg til disse fire kjerneområdene har vi selvfølgelig mange andre produkter som møter dine behov, og som du kan se i butikken vår

Demenssikring

Fallalarmer

Personalesikring_nødkald_overfald

Personalesikring

Trådløs_adgangskontrol_låsesystemer

Låser til beboere og medisinskap

Kjerneområder

I tillegg til disse fire kjerneområdene har vi selvfølgelig mange andre produkter som møter dine behov, og som du kan se i butikken vår

Trådløs_adgangskontrol_låsesystemer

Låser til beboere og medisinskap

  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm

Demenssikring

Vi tilbyr flere forskjellige demenssikringer, avhengig av behov. Vi tilbyr for eksempel:

Trådløs demenssikring: Vår trådløse demenssikring består av enten en posisjonsantenne eller LOOP. Posisjonsantennen settes opp ved siden av eller over en dør, og rekkevidden er opptil tre meter. LOOPS settes opp innenfor, der posisjonsantennen ikke når, som f.eks. større inngangspartier. Personalet varsles når beboerens alarmknapp passerer posisjonsantennen eller LOOPS.

Utendørs demenssikring: Vi kan sette opp trådløse posisjonsantenner til sikring av mindre områder/gjennomganger eller grave ned en demensring/LOOPS, som dekker hele institusjonen. Personalet varsles når beboerens alarmknapp passerer posisjonsantennen eller LOOPS.

Integrering med eksisterende demenssikring: Vi kan gjenbruke eksisterende demensringer/LOOPS, så du ikke behøver å sette opp nye. Personalet varsles når beboerens alarmknapp passerer posisjonsantennen eller LOOPS.

Dørsensor montert på utvendige dører og f.eks. innstilt til å varsle i tidsrommet kl. 23.00–07.00. Slik får du en billig og effektiv demenssikring av institusjonen.

  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm

Demenssikring

Vi tilbyr flere forskjellige demenssikringer, avhengig av behov. Vi tilbyr for eksempel:

Trådløs demenssikring: Vår trådløse demenssikring består av enten en posisjonsantenne eller LOOP. Posisjonsantennen settes opp ved siden av eller over en dør, og rekkevidden er opptil tre meter. LOOPS settes opp innenfor, der posisjonsantennen ikke når, som f.eks. større inngangspartier. Personalet varsles når beboerens alarmknapp passerer posisjonsantennen eller LOOPS.

Utendørs demenssikring: Vi kan sette opp trådløse posisjonsantenner til sikring av mindre områder/gjennomganger eller grave ned en demensring/LOOPS, som dekker hele institusjonen. Personalet varsles når beboerens alarmknapp passerer posisjonsantennen eller LOOPS.

Integrering med eksisterende demenssikring: Vi kan gjenbruke eksisterende demensringer/LOOPS, så du ikke behøver å sette opp nye. Personalet varsles når beboerens alarmknapp passerer posisjonsantennen eller LOOPS.

Dørsensor montert på utvendige dører og f.eks. innstilt til å varsle i tidsrommet kl. 23.00–07.00. Slik får du en billig og effektiv demenssikring av institusjonen.

Fallalarmer

Vi har flere forskjellige produkter til beboere som er i fare for å falle. Vi tilbyr for eksempel:

Vår alarmknapp med innebygd fallregistrering, som virker både inne og ute.

Sengesensoren, som automatisk varsler hvis beboeren setter seg opp i sengen eller forlater sengen og ikke kommer tilbake innen det antallet minutter som er innstilt via APP-en vår.

Bevegelsessensoren, som fungerer som en stor tråkkematte som varsler når beboeren f.eks. står opp av sengen, går på badet, forlater boligen osv.

Alarmene kan raskt og enkelt innstilles individuelt for den enkelte beboer via IntelligentCARE-APP-en vår.

Video Sengesensoren

Fallalarmer

Vi har flere forskjellige produkter til beboere som er i fare for å falle. . Vi tilbyr for eksempel:

Vår alarmknapp med innebygd fallregistrering, som virker både inne og ute.

Sengesensoren, som automatisk varsler hvis beboeren setter seg opp i sengen eller forlater sengen og ikke kommer tilbake innen det antallet minutter som er innstilt via APP-en vår. 

Bevegelsessensoren, som fungerer som en stor tråkkematte som varsler når beboeren f.eks. står opp av sengen, går på badet, forlater boligen osv.

Alarmene kan raskt og enkelt innstilles individuelt for den enkelte beboer via IntelligentCARE-APP-en vår.

Video Sengesensoren
  • Overfaldsalarm til personale på bosteder og institutioner
  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm

Personalesikring

Vi har et bredt utvalg for personalesikring, avhengig av behov. Vi tilbyr for eksempel:

Enkel alarmknapp med soneplassering, som du aldri behøver å skifte batteri på, og som kan brukes både inne og ute.

Smart alarmknapp med romplassering, som også kan brukes som adgangskort for automatisk adgang til dører/garderober/medisinskap m.m.

Den mer avanserte alarmknappen med samtale og GPS, som soneplasserer innendørs, og automatisk registrerer når bæreren forlater institusjonen og dermed lokaliseres ved hjelp av Google Maps.

Video personalesikring
  • Overfaldsalarm til personale på bosteder og institutioner
  • Nødkald / Overfaldsalarm / Vandrealarm

Personalesikring

Vi har et bredt utvalg for personalesikring, avhengig av behov. Vi tilbyr for eksempel:

Enkel alarmknapp med soneplassering, som du aldri behøver å skifte batteri på, og som kan brukes både inne og ute.

Smart alarmknapp med romplassering, som også kan brukes som adgangskort for automatisk adgang til dører/garderober/medisinskap m.m.

Den mer avanserte alarmknappen med samtale og GPS, som soneplasserer innendørs, og automatisk registrerer når bæreren forlater institusjonen og dermed lokaliseres ved hjelp av Google Maps.

Video personalesikring

Låser til beboere og medisinskap:

Vi har markedets største utvalg av låser og adgangskontroller.

Vi tilbyr flere forskjellige batteridrevne låser samt vedlikeholdsfrie dørlåser som ikke går på batteri, eller integrasjon med standardlåser til f.eks. skap m.m.

Låsene kan åpnes med nøkkelbrikke, nøkkelkort, alarmknapp, fjernbetjening eller via programvare, og flere er også godkjent til montering på branndører og åpner seg automatisk ved brann (forutsatt at vi har integrert med ABA-anlegget ditt)

  • H100 elektronisk dørgreb

Låser til beboere og medisinskap

Vi har markedets største utvalg av låser og adgangskontroller.

Vi tilbyr flere forskjellige batteridrevne låser samt vedlikeholdsfrie dørlåser som ikke går på batteri, eller integrasjon med standardlåser til f.eks. skap m.m.

Låsene kan åpnes med nøkkelbrikke, nøkkelkort, alarmknapp, fjernbetjening eller via programvare, og flere er også godkjent til montering på branndører og åpner seg automatisk ved brann (forutsatt at vi har integrert med ABA-anlegget ditt)

  • H100 elektronisk dørgreb

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om vår trådløse adgangsløsning

Kontakt