IntelligentCARE trådløse
adgangs- og kaldesystemer

Se alle vores branche løsninger

IntelligentCAREs løsninger

Se alle vores branche løsninger

IntelligentCARE løsninger

Se alle vores branche løsninger

Løsninger plejehjem

Plejehjem

Demenssikring

Faldalarmer

Personalesikring

Låse til beboer og medicinskabe

Løsninger bosteder

Bosteder

Personalesikring

Demenssikring

Faldalarmer

Låse til beboer og medicinskabe

Hjemmeplejen

Personalesikring

Vandring

Faldalarmer

Låse til beboer og medicinskabe

IntelligentCARE tilbyder en sikker alarmtryks og sikkerhedsløsning til borgere med handicap

Handicap

Personalesikring

Tidlig opsporing

Faldalarmer

Låse til beboer og medicinskabe

Psykiatri

Personalesikring

Tidlig opsporing

Faldalarmer

Låse til beboer og medicinskabe

Løsninger andre adgangs- og kaldesystemer

Andre segmenter

Personalesikring

Adgangskontrol

Faldalarmer

GPS