Tryk på link for at se vores IntelligentCARE animationsvideo

Se intro video

Løsninger

Plejehjem

Kerneområder:

Demenssikring
Faldalarmer
Personalesikring
Låse til beboer og medicinskabe
Læs mere her

Bosteder

Kerneområder:

Personalesikring
Demenssikring
Faldalarmer
Låse til beboer og medicinskabe
Læs mere her

Borger i eget hjem

Kerneområder:

Nødkald
Dørlåse
GPS
Faldalarmer
Læs mere her

Hospitaler

Kerneområder:

Overvågning af patienter
Faldalarmer
Demenssikring
Personalesikring
Læs mere her

Handicap og psykiatri

Kerneområder:

Personalesikring
Tidlig opsporing
Fald alarmer
Låse til beboer og medicinskabe
Læs mere her

Andre segmenter

Kerneområder:

Personalesikring
Adgangskontrol
Faldalarmer
GPS
Læs mere her

Download vores brochure for at læse mere om vores trådløse kaldesystem

Download brochure