IntelligentCARE -fremtidssikrede trådløse anropssystemer

Se intro video

IntelligentCARE -fremtidssikrede trådløse Anropssystemer

Se introvideo her!

Løsninger

Kjerneområder:

Demenssikring
Fallalarmer
Personalesikring
Låser til beboer og medisinskap
les mer her

Kjerneområder:

Personalesikring
Demenssikring
Fallalarmer
Låser til beboer og medisinskap
les mer her

Kjerneområder:

Nødanrop
Dørlåser
GPS
Fallalarmer
les mer her

Kjerneområder:

Overvåking av pasienter
Fallalarmer
Demenssikring
Personalesikring
les mer her

Kerneområder:

Personalesikring
Tidlig oppdagelse
Fallalarmer
Låser til beboer og medisinskap
les mer her

Kjerneområder:

Personalesikring
Adgangskontroll
Fallalarmer
GPS
les mer her