IntelligentCARE -framtidssäkra trådlösa anropssystem

Se introvideo här!

IntelligentCARE -framtidssäkra trådlösa anropssystem

Se introvideo här!

Lösningar

Kärnområden:

Demenssäkring
Fallarm
Personalsäkring
Lås till boenden och medicinskåp 
Läs mer här

Kärnområden:

Personalsäkring
Demenssäkring
Fallarm
Lås till boenden och medicinskåp
Läs mer här

Kärnområden:

Nödsamtal
Dörrlås
GPS
Fallarm
Läs mer här

Kärnområden:

Övervakning av patienter
Fallarm
Demenssäkring
Personalsäkring
Läs mer här

Kärnområden:

Personalsäkring
Tidig upptäckt
Fallarm
Lås till boenden och medicinskåp
Läs mer här

Andra segment

Kärnområden:

Personalsäkring
Tillgångskontroll
Fallarm
GPS
Läs mer här

Ladda ned vår broschyr för att läsa mer om vårt trådlösa anropssystem

Ladda broschyr