Livet på plejehjem skal anskues med de ældre beboers øjne

Arbejdsgange på sundhedsinstitutioner kan ofte være kompleks, og kræver ofte en stor faglige viden for at forstå borgernes behov.

Livskvalitet for borgeres handler ikke kun om at levere en god pleje, men også at give beboer selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. Det kan være en udfordring når man arbejde med beboer der har demens eller er fysisk udfordret hvor der kan være risiko for fald eller uoplagte hændelser.

I den travle hverdag står både plejer og leder og skal sikre en optimal arbejdsgang hvor sikkerhed er på plads både for beboeren men også dem selv. Det er vigtig at sundhedspersonale også er i trivsel for at undgår stress og langtis sygefravær.

Kaldesystem giver mere tryghed og mere livskvalitet

Kaldesystem kan være med til at sikre at personale altid ved hvad der sker i institutionen. Alle brancher kan bruge et kaldesystem. Om det er på et hospital hvor patienter venter, på plejehjem. Med et smart kaldesystem kan man opnå betydelige tidsbesparelser, og få en optimeret pleje

Et kaldeanlæg er i korte ord et alarmsystem som har til opgave er sikre organisationen.

Se andre indlæg