Projekter og referencer

Vi deltager aktivt i nationale såvel som internationale projekter og samarbejder med kommuner, uddannelsessteder og hospitaler om innovative og værdiskabende løsninger.

Demantec

Vi er partner i Demantec, som er et dansk-tysk samarbejde, hvor en række partnere på tværs af den dansk-tyske grænse går sammen for at hjælpe demensramte med løsninger, der bygger på den nyeste teknologi og et dybt kendskab til livet med demens. Målet er at etablere grænseoverskridende velfærdsløsninger, som markant forbedrer den daglige pleje af demensramte. Interreg Deutschland-Danmark og Syddansk Vækstforum investerer 19 mio. kr. i samarbejdet.

Besøg www.demantec.eu/da/ for mere information om projektet

Patient@home

Vi deltager i projektet Patient@home i samarbejde med Odense Universitets Hospital og Odense Kommune. Projektet er støttet med 500.000 kr. og omhandler hjemmeindlæggelser, hvor borgere har fået installeret IntelligentCARE i deres private hjem som led i at opnå tidligere udskrivelse fra hospitalet. Projektet er endvidere beskrevet i ph.d. afhandling.

LHS – Længere Hjemme Sammen

Vi er en del af Danmarks største demensprojekt LHS (Længere hjemme sammen). LHS er et 2-årigt projekt med 1,5 mio. kr. i støtte fra bl.a. Digitaliseringsfonden og med 5 deltagende kommuner; Viborg, Silkeborg, Hedensted, Syddjurs og Aarhus. Formålet med projektet er – via teknologi – at gøre det muligt for demensramte at blive længere hjemme sammen på en tryg og sikker måde.

Fælles Tryghed

Fælles Tryghed er er et OPI-projekt (offentlig-privat innovationssamarbejde), som er indgået i et samarbejde mellem ANYgroup, Aabenraa Kommune, it-virksomheden Life-Partners og Ældresagen. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve tryghedsløsningen IntelligentLIFE på borgere og pårørende i Aabenraa Kommune. Projektet modtager finansiering fra OPI-puljen under Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark og Den Europæiske Union.

ViiRS Spireprojekt

ANYgroup og University College Sjælland er gået sammen om et forskningsprojekt i søvnmønstre, hvor vores produkter testes og verificeres til måling af søvn. Forskningsprojektet er et Spireprojektet finansieret af ViiRS – Viden der styrker virksomheder i Region Sjælland – som finansieres af Vækstforum Sjælland.

Referencer

IntelligentCARE er på nuværende tidspunkt allerede installeret i over 6000 enheder hos private, institutioner og hospitaler i Danmark og udland.

Plejecenter Christians Have i Solrød Kommune med 117 individuelle boliger valgte i 2016 IntelligentCARE som deres nye kaldesystem.

Plejechef i Solrød Kommune, Kirsten Bjerregaard Andersen fortæller om IntelligentCARE:

”Vi skal tænke velfærdsteknologi ind, og det her er velfærdsteknologi på en meget simple måde”

Nathalie Schwartz, SOSU assistent Christians Have, fortæller:

”Det giver os nogle mere trygge beboere, og skaber noget mere tillid, så det er jo en fordel både for beboere og os.”

Eksport