868 MHz Kaldetryk til faldtruede borgere, som er for svage til selv at aktivere kaldetryk ved et fald. Indeholder accelerometer som registerer fald fra borger.