IntelligentCARE anropssystem til andre segmente

IntelligentCARE er et adgangs- og anropssystem som kan brukes innen en rekke forskjellige bransjer. Systemet vårt kan integreres med de fleste andre systemer, f.eks. dørlåser, alarm- og overfallsknapper, senge- og bevegelsessensorer og mye mer.

IntelligentCARE anropssystem til andre segmente

IntelligentCARE er et adgangs- og anropssystem som kan brukes innen en rekke forskjellige bransjer. Systemet vårt kan integreres med de fleste andre systemer, f.eks. dørlåser, alarm- og overfallsknapper, senge- og bevegelsessensorer og mye mer.

IntelligentCARE anropssystem til andre segmente

IntelligentCARE er et adgangs- og anropssystem som kan brukes innen en rekke forskjellige bransjer. Systemet vårt kan integreres med de fleste andre systemer, f.eks. dørlåser, alarm- og overfallsknapper, senge- og bevegelsessensorer og mye mer.

Trygghet på Sykehjem

IntelligentCARE-systemet virker både innendørs og utendørs og bruker soneplassering, det vil si at den ansatte kan reagere raskt og komme seg til riktig sted når en beboer trenger hjelp.

Systemet kan også settes opp med en trådløs demenssikring. Med en GPS-klokke eller -armbånd er det mulig å varsle den ansatte hvis en dement beboer forlater bestemte områder. Den ansatte kan også se beboerens plassering i IntelligentCAREs mobilapp.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi leverer også alarmknapper med innebygd fallsensor og overfallsknapp, GPS-klokker, sengesensorer, bevegelsessensorer, dørsensorer osv.

 • GDPR-sertifisert
 • Datasenter ISAE 3402 sertifisert
 • Godkjent for ABA-integrasjon
 • Godkjent av vitenskapsetisk komité

Trygghet i hemmet

Det integrerbare anropssystemet vårt er utviklet til å skape trygghet for ansatte og beboere. Systemet krever ingen lange ledninger, er lett å sette opp, driftssikkert og alltid oppdatert.

Systemet er fleksibelt, fremtidssikret og smidig. Det har derfor stort potensiale i bransjer der sikkerhet og trygghet for ansatte, kunder, pasienter eller beboere er sentralt.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi tilbyr også et stort utvalg produkter.

 • GDPR-sertifisert
 • Datasenter ISAE 3402 sertifisert
 • Godkjent for ABA-integrasjon
 • Godkjent av vitenskapsetisk komité

Et fremtidssikret system

Det integrerbare anropssystemet vårt er utviklet til å skape trygghet for ansatte og beboere. Systemet krever ingen lange ledninger, er lett å sette opp, driftssikkert og alltid oppdatert.

Systemet er fleksibelt, fremtidssikret og smidig. Det har derfor stort potensiale i bransjer der sikkerhet og trygghet for ansatte, kunder, pasienter eller beboere er sentralt.

IntelligentCARE kan integreres med ditt nåværende system, men vi tilbyr også et stort utvalg produkter.

 • GDPR-sertifisert
 • Datasenter ISAE 3402 sertifisert
 • Godkjent for ABA-integrasjon
 • Godkjent av vitenskapsetisk komité

Kjerneområder

Personalesikring

 • Alarmknapp med soneplassering
 • Alarmknapp med romplassering
 • Alarmknappen med samtale og GPS

Fallalarmer

 • Sengesensoren
 • Bevegelsessensoren
 • Alarmknapp med innebygd fallregistrering

Adgangskontroll

 • Låse til medisinskap
 • Nettbasert motorisk vrider
 • Batteridrevne låser
 • Låse med nøkkelbrikke, nøkkelkort og alamrknapp

GPS

 • GPS-klokker
 • Alarmknapp med samtale og GPS

Kjerneområder

Personalesikring

 • Alarmknapp med soneplassering
 • Alarmknapp med romplassering
 • Alarmknappen med samtale og GPS

Fallalarmer

 • Sengesensoren
 • Bevegelsessensoren
 • Alarmknapp med innebygd fallregistrering

Adgangskontroll

 • Låse til medisinskap
 • Nettbasert motorisk vrider
 • Batteridrevne låser
 • Låse med nøkkelbrikke, nøkkelkort og alamrknapp

GPS

 • GPS-klokker
 • Alarmknapp med samtale og GPS