IntelligentCARE -fremtidssikrede trådløse Anropssystemer

Finn ut mer om IntelligentCAREs trådløse adgangs- og anropssystemer

Trådløst adgangs- og alarmsystemer

Trådløs adgangs- og alarmsystemer

IntelligentCARE er et trådløst kompatibelt alarmsystem, som er integrerbart, fremtidssikret og brukervennlig. Det er en enkel Plug and Play-løsning, som gir oversikt og sikrer at systemet alltid er oppdatert og klart til bruk.

Systemet vårt bruker, som det eneste alarmsystemet, såkalte åpne standarder. Det betyr at IntelligentCARE-systemet kan integreres med dine nåværende systemer og produkter, som alarmknapper, dørlåser, sensorer, demenssikring og mange flere. Ved å samle produktene dine med IntelligentCARE skaper du trygghet både hos beboeren og den ansatte.

Det kompatible alarmsystemet består av våre trådløse gatewayer og IntelligentCARE-appen samt et stort utvalg produkter (se Produktkatalogen), som vi leverer.

Gateways

En gateway er en liten hvit boks, som bare krever strøm for å fungere. En gateway kan monteres både inne og ute og oppretter forbindelse til produkter innenfor en 30 meters radius. Våre gatewayer har både batteri og SIM-kort (GSM) og fortsetter derfor å fungere selv om de skulle miste strøm eller internettforbindelse.

Gatewayene bruker soneplassering, noe som betyr at man kan lokalisere svært nøyaktig hvor et produkt blir aktivert. For eksempel hvis en eldre person på et sykehjem aktiverer fallalarmen sin, varsles pleierne med plassering via IntelligentCARE-appen, og kan derfor reagere raskt.

GDPR

Nettverk

Alle data fra gatewayene blir sendt direkte til og fra skyen (såkalt skylagring), som er beskyttet av en brannmur. Dermed kan administratorer og ansatte koble seg til systemet fra hvor som helst. Dette gir også ekstra sikkerhet, siden gatewayen automatisk varsler oss hvis det skulle oppstå tekniske problemer. Vi er både GDPR (ISAE3000)- og Datacenter (ISAE3402)-sertifisert samt godkjent av dansk vitenskapsetisk komité.

IntelligentCARE-Appen

Alle produktene og gatewayene dine blir koblet til IntelligentCAREs brukervennlige app via nettverket, som fungerer både på datamaskin, nettbrett og smarttelefoner. Hvis en beboer aktiverer en alarm, f.eks. en alarmknapp, blir de ansatte varslet gjennom appen. Her kan de bl.a. se hvilken type alarm det er snakk om, hvilken beboer som har aktivert alarmen og hvor beboeren befinner seg.

Alarmer vises i push-varsler, dvs. på skjermen av den låste smarttelefonen. Dermed kan den ansatte reagere raskt, uten å måtte åpne selve appen for å se hvem som har aktivert alarmen og hvor den er aktivert.

Via IntelligentCARE-appen er det også mulig å tilpasse alarmene til den enkelte beboeren. For eksempel kan du stille inn senge- og bevegelsessensorer til bare å være aktive om natten, og ikke om dagen når beboeren beveger seg rundt i hjemmet sitt. Enkelte alarmtyper, som brann- og overfallsalarm, har også en ekstra høy lyd, som aktiveres selv om mobiltelefonen står på lydløs.

Trådløst adgangs- og anropssystem

Statistikk og data

Via IntelligentCARE-appen samles det inn data fra utstyret som er tilknyttet systemet, f.eks. hvor ofte en alarmknapp eller et nødanrop er blitt trykket på. Det er også mulig å føre statistikk over beboerens søvnrytme, og disse dataene godkjennes av forskere (Kurt Allenberg, Absalon), så de kan brukes som dokumentasjon.

Ingen data fra IntelligentCARE-appen er tilgjengelig for andre enn administratorer og ansatte som har fått tilgang.

Kontakt

Hvis du vil vite mer om IntelligentCAREs kompatible alarmsystem og hva det kan gjøre for deg, kan du kontakte oss og få en uforpliktende samtale