Viden og forskning

Evidensbaseret viden om adfærds- og søvnmønstre hos ældre eller sygdomsramte borgere

Med IntelligentCARE ønsker vi ikke blot at kunne tilbyde konkrete velfærdsteknologiske løsninger – vi vil også bidrage til viden og forskning.

IntelligentCARE er baseret på kompleks software. Alle aktiviteter og alarmer, som vores intelligente sensorer registrerer, logges i vores softwaresystem, og vores software generer således enorme mængder data hver evig eneste dag. Denne data kan udnyttes til at udvinde evidensbaseret viden om adfærds- og søvnmønstre hos ældre eller sygdomsramte borgere – En viden der kan være nøglen til mere målrettede indsatser, forskning i sygdomme, effektmåling af medicinering og i sidste ende højere livskvalitet hos borgeren.

Løsningen henvender sig bl.a. til kommunen, der ønsker en evidensbaseret tilgang til målrettede indsatsområder hos borgere i eget hjem. I vores intelligente software kategoriseres de tilknyttede borgere under forskellige karakteristika som f.eks. køn, alder, sygdom og medicinering, samtidig med en detaljeret log over aktivitet og søvn kan vises i overskuelige grafer og statistikker. Det vil endvidere være muligt for kommunen at sammenligne data fra én borger med data fra andre borgere i samme kategori.