Når ældre falder en gang har er der to til tre gang størrerisiko for at de falder igen indefor et år.

Fald hos ældre

Fald er den mest almindelig for for ulykke blandt ældre mennesker. Det kan have store fysiske og metale konsekvenser for det enkelte menneske, som f.eks hoftebrud eller angst for senere at bevæge sig.

Fald kan ske når ældre er ude og gå tur, på toilettet eller når de rejser sig op om natten. Det kan give udfordringer for pleje personale da disse hændelser ofte sker på utilregnelige tidspunkter hvor de ikke er til steder. Det kan derudover ofte efterflade angst hos den ældre hvis de lægger et sted og har brug for hjælp, og der ikke er en plejer tilstede.

Løsning

Faldalarmer

Det kan være en foredel at bruge Fald alarmer eller nødkald som kan alarmere personalet om at den ældre er faldet. Det giver den ældre mulighed for at kalde på en plejer hvis hun/han lægger et sted og har brug for hjælp.

Sensore

Man kan til foredele også bruge diverse sensore til at forebygge fald. Det kan f.eks være en senge sensor som informere plejer om at en beboer har sat sig op og forladt sengen om natten. Det kan også være en gulvsensor som registrere aktiviteten hos den ældre