Fokus på implementering – vi taler samme sprog

Hos IntelligentCARE sørger vi altid for, at vores kunder bliver sat godt ind i deres nye system før det bliver taget i brug. Vi har spurgt vores implementeringskonsulent Christie Moestrup, hvordan IntelligentCARE sikrer den gode implementeringsproces.
IntelligentCARE medarbejder Christie Moestrup, implementeringskonsulent

Christie Moestrup er uddannet social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Hun har mere end 20 års erfaring indenfor sundhedsområdet. Christie er IntelligentCARE´s implementeringskonsulent og har bl.a. haft en stor rolle i at udvikle og målrette IntelligentCARE´s implementeringsproces.

Hvad involverer et implementeringsforløb hos IntelligentCARE?

Når en institution får installeret et kaldesystem fra os, sørger vi altid for et implementeringsforløb der sikrer, at både personale og ledelse er klædt godt på, til at varetage deres nye system.

Dette gør vi bl.a. med et opstartsmøde og en workshop forud for installationen, samt et undervisningsforløb forud for idriftsættelsen. Vores løsninger bliver tilpasset den enkelte institution, ligeledes sørger vi for at implementeringsforløbet bliver tilpasset institutionens behov.

Hvad fokusere du på, når du starter et nyt implementeringforløb op med en institution?

Som sundhedsfaglig ved jeg, at tiden er knap – også når det gælder implementeringen af nye ting. Der er fokus på beboerne og at give dem en god og tryg hverdag, og mindre fokus på diverse systemer.

Derfor er vigtigt for mig, at forløbet giver mening, og ikke spilder personalets tid. Jeg har specielt fokus på at omsætte alt det tekniske, til et sprog der giver mening for personalet, og jeg sørger altid for, at undervisningen er rettet mod den enkelte institution og deres oplevelser i hverdagen. Det er vigtigt de er klædt på og er trygge ved at bruge systemet, når det bliver sat i drift.

I implementeringsforløbet er der altid tid til faglige snakke og perspektiver. Det giver ofte anledning til nye tanker og retninger når et nyt system implementeres. Jeg deler meget gerne ud af egne erfaringer både fra min tid som social- og sundhedsassistent,  sygeplejerske og afdelingssygeplejerske.

Hvad mener du, er et godt implementeringsforløb?

Et godt implementeringsforløb, er et smidigt forløb hvor personalet tager ejerskab af deres nye kaldesystem. Forløbet skal gøre personalet trygge og efterlade dem med en helt klar idé om, hvordan systemet kan skabe værdi både for beboerne og personalet.

Når jeg opstarter et forløb, sørger jeg altid for at kommunikere klare dagsordner, således at personalet ved hvad der skal ske, og hvad formålet er med vores møder.

IntelligentCARE medarbejder Christie Moestrup, implementeringskonsulent

Christie Moestrup er uddannet social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Hun har mere end 20 års erfaring indenfor sundhedsområdet. Christie er IntelligentCARE´s implementeringskonsulent og har bl.a. haft en stor rolle i at udvikle og målrette IntelligentCARE´s implementeringsproces.

Hvad involvere et implementeringsforløb hos IntelligentCARE?

Når en institution får installeret et kaldesystem fra os, sørger vi altid for et implementeringsforløb der sikrer, at både personale og ledelse er klædt godt på, til at varetage deres nye system.

Dette gør vi bl.a. med et opstartsmøde og en workshop forud for installationen, samt et undervisningsforløb forud for idriftsættelsen. Vores løsninger bliver tilpasset den enkelte institution, ligeledes sørger vi for at implementeringsforløbet bliver tilpasset institutionens behov.

Hvad fokusere du på når du starter et nyt implementeringforløb op med en institution?

Som sundhedsfaglig ved jeg, at tiden er knap – også når det gælder implementeringen af nye ting. Der er fokus på beboerne og at give dem en god og tryg hverdag, og mindre fokus på diverse systemer.

Derfor er vigtigt for mig, at forløbet giver mening, og ikke spilder personalets tid. Jeg har specielt fokus på at omsætte alt det tekniske, til et sprog der giver mening for personalet, og jeg sørger altid for, at undervisningen er rettet mod den enkelte institution og deres oplevelser i hverdagen. Det er vigtigt de er klædt på og er trygge ved at bruge systemet, når det bliver sat i drift.

I implementeringsforløbet er der altid tid til faglige snakke og perspektiver. Det giver ofte anledning til nye tanker og retninger når et nyt system implementeres. Jeg deler meget gerne ud af egne erfaringer både fra min tid som social- og sundhedsassistent,  sygeplejerske og afdelingssygeplejerske.

Hvad mener du, er et godt implementeringsforløb?

Et godt implementeringsforløb, er et smidigt forløb hvor personalet tager ejerskab af deres nye kaldesystem. Forløbet skal gøre personalet trygge og efterlade dem med en helt klar idé om, hvordan systemet kan skabe værdi både for beboerne og personalet.

Når jeg opstarter et forløb, sørger jeg altid for at kommunikere klare dagsordner, således at personalet ved hvad der skal ske, og hvad formålet er med vores møder.

IntelligentCARE medarbejder Christie Moestrup, implementeringskonsulent

Christie Moestrup er uddannet social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Hun har mere end 20 års erfaring indenfor sundhedsområdet. Christie er IntelligentCARE´s implementeringskonsulent og har bl.a. haft en stor rolle i at udvikle og målrette IntelligentCARE´s implementeringsproces.

IntelligentCARE implementerings på østervangen plejecenter kaldesystem

Hvad involvere et implementeringsforløb hos IntelligentCARE?

Når en institution får installeret et kaldesystem fra os, sørger vi altid for et implementeringsforløb der sikrer, at både personale og ledelse er klædt godt på, til at varetage deres nye system.

Dette gør vi bl.a. med et opstartsmøde og en workshop forud for installationen, samt et undervisningsforløb forud for idriftsættelsen. Vores løsninger bliver tilpasset den enkelte institution, ligeledes sørger vi for at implementeringsforløbet bliver tilpasset institutionens behov.

Hvad fokusere du på når du starter et nyt implementeringforløb op med en institution?

Som sundhedsfaglig ved jeg, at tiden er knap – også når det gælder implementeringen af nye ting. Der er fokus på beboerne og at give dem en god og tryg hverdag, og mindre fokus på diverse systemer.

Derfor er vigtigt for mig, at forløbet giver mening, og ikke spilder personalets tid. Jeg har specielt fokus på at omsætte alt det tekniske, til et sprog der giver mening for personalet, og jeg sørger altid for, at undervisningen er rettet mod den enkelte institution og deres oplevelser i hverdagen. Det er vigtigt de er klædt på og er trygge ved at bruge systemet, når det bliver sat i drift.

I implementeringsforløbet er der altid tid til faglige snakke og perspektiver. Det giver ofte anledning til nye tanker og retninger når et nyt system implementeres. Jeg deler meget gerne ud af egne erfaringer både fra min tid som social- og sundhedsassistent,  sygeplejerske og afdelingssygeplejerske.

Hvad mener du, er et godt implementeringsforløb?

Et godt implementeringsforløb, er et smidigt forløb hvor personalet tager ejerskab af deres nye kaldesystem. Forløbet skal gøre personalet trygge og efterlade dem med en helt klar idé om, hvordan systemet kan skabe værdi både for beboerne og personalet.

Når jeg opstarter et forløb, sørger jeg altid for at kommunikere klare dagsordner, således at personalet ved hvad der skal ske, og hvad formålet er med vores møder.

Hvordan sikrer IntelligentCARE, at institutionen er klar efter implementering?

Efter implementeringsforløbet holder vi opfølgningsmøder, her sikrer vi os at alt er som det skal være. Institutionen har nu allerede lavet egne erfaringer med deres nye system, og nye behov kan være opstået.

Vi har fokus på, at der kan opstå forandringer i personalegruppen, og for at institutionen kan få det optimale ud af deres kaldesystem, tilbyder vi gratis undervisning 2 gange årligt, i vores egne lokaler. Her uddanner vi nye administratorer og allerede uddannet administratorer kan få et ”brush- up”.

Denne dag, er også rig på erfaringsudveksling, gode råd, og netværk på tværs af hele Danmark, og alle deltagere går hjem med fornyet og opdateret viden og har som bonus mødt nye kollegaer fra andre områder og institutioner.

Samarbejdet forsætter

Efter idriftsættelsen inviterer vi ledere og administratorer til at være en del af vores ERFA -grupper. Her mødes vi på tværs, bidrager med ny vide og udvikling inden for flere områder. Vi ønsker at forsætte samarbejdet med vores brugere af systemet, så vi forsat bliver inddraget i den virkelige dagligdag, når vi hører om deres erfaringer sikrer vi os en udvikling der giver mening. Vores brugere af systemet er eksperter på hvert deres område, derfor skal vi have dem med helt ind i styrerummet og lytte til dem.

Gratis undervisnings!

Se vores video og hør hvad vores brugere siger til IntelligentCARE´s tilbud, om gratis undervisning 2 gange årligt.

Gratis undervisning

Se vores video og hør hvad vores brugere siger til IntelligentCARE´s tilbud, om gratis undervisning 2 gange årligt.
IntelligentCARE implementerings process